سرفصل خبرها

دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی مصالح ساختمانی و تجهیزات و تکنولوژی محیط زیست، 8-5 اردیبهشت 1395

نمایشگاه پروژه ایران پل ارتباطی بخش ساخت و ساز برای تجارت بین الملل، برای بار دوم در سال 2016 در محل دائمی نمایشگاه های تهران - ایران، برای ایجاد همکاری در پروژه های مسکن عمومی، پژوهش و آموزش، تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی و استفاده از آخرین فن آوری ها و تجربه شرکت های بین الملل