سرفصل خبرها

ویلای شناور اسب دریایی در دبی

راه اندازی قایق نمایشی بین المللی در دبی ،توسط گروه kliendiensto که به ویلای شناور اسب دریایی معروف است .