سرفصل خبرها

اقامتگاه تاریخی خانه مهین سرای راهب کاشان

خانه مهین لوکس ترین اقامتگاه تاریخی ایران از سوی سازمان میراث فرهنگی انتخاب شده است.این مکان از جمله خانه های تاریخی کاشان است که با تلفیق فناوری ،محیطی پسا مدرن را کاشان پدید آورده است.