سرفصل خبرها

هتل ترنج

موقعیت جغرافیایی و نوع ساخت منحصر به فرد و خاص این مجموعه باعث گردید که مناظر فوق العاده زیبایی برای میهمانان فراهم آید. از جمله ‏غروب خورشید ، تصاویر زایدالوصف از دریا ، امواج ، مرجانها، فضای سبز ، ساحل و‎ .....
ساخت دو جزیره مصنوعی در هتل دریایی برای جذب پرندگان مهاجر