سرفصل خبرها

متریال پانل های بامبو

شرکت Plyboo مجموعه ای از پانل های بامبو را تولید کرده است.نوع خاصی از گیاه بامبو در ساخت این پانل ها استفاده شده است،که هنگامی که این گیاه در عمر 5 تا 6 سال است از آن برای ساخت این پانل ها استفاده می شود.در پوشش داخلی دیوارهای ساختمان و مبلمان ها از این متریال استفاده می شود.