سرفصل خبرها

تکه های ساده ـ تاریخ نگاری فشرده پردیس ایرانی

شهرهای تاریخی ایران همواره پذیرای حضور باغ در اشکال گوناگون خود بوده‌اند ، نحوه حضور و ظهور باغ در شهر دارای ابعاد بسیار متفاوتی است و در هر کجا بسته به محیط ، اقلیم و فرهنگ شکل خاصی را پذیرفته است. در گذشته دور در ايران زمين به باغ پرديس گفته مي شده است كه در واقع همان باغ امرو