سرفصل خبرها

طاق عروسی طراحی شده در کلیسا توسط طراحان نیکن

یک کلیسای کوچک در شهر هیروشیما ژاپن توسط طراحان نیکن برای برگزاری جشن عروسی طراحی شده است.این کلیسا دارای 100 پانل بزرگ چوبی است که توسط یک طراح کیمونو طراحی شده است .