سرفصل خبرها

پروژه ساختمان مسکونی باغ مشهد، شهر اصفهان ، سال 1394

ساختمان مسکونی باغ مشهد در مجاورت رودخانه زاینده رود اصفهان رو به روی فضای سبز محله باغ مشهد واقع شده است. ساختمانی با طراحی استادانه فضاهای نیمه باز و بسته که در دنیای مدرن کنونی یادآوری از روح ساختمان های سنتی ایرانی است.