سرفصل خبرها

سقوط عجیب یک ساختمان 13 طبقه در شانگهای چین

یک ساختمان مسکونی خالی از سکنه به طرز عجیبی به صورت کامل از حالت ایستاده به روی زمین خوابید!