سرفصل خبرها

هشتمین جایزه معماری داخلی ایران و تقدیر از معمار معاصر ایران- تهران

هشتمین جایزه معماری داخلی ایران با ابعاد گسترده و دعوت از شرکت‌کنندگان پروژه‌های اجرا شده در داخل کشور توسط فصلنامه معماری و ساختمان برگزار می‌گردد. معیارها، تعاریف، اصول و مبانی داوری، طبقه‌بندی گروه‌های ساختمانی، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در جایزه، مهلت و روش ار