سرفصل خبرها

نگاهی به مجله‌های معتبر معماری

مجله طراحی داخلی «لوکس»(luxe)یک منبع باورنکردنی برای کسانی است که با شور و شوق برای ایجاد محیط زیبا و زندگی خوب تلاش می‌کنند. مجله طراحی داخلی لوکس، اخبار و مشاوره در طراحی، تزئینات، معماری، و نوسازی را ارائه می‌دهد.