سرفصل خبرها

طراحی ایرانی در فروشگاه ویکتوریا بکهام توسط معمار ایرانی

ویکتوریا بکهام همسر فوتبالیست مشهور، فروشگاه ویکتوریا را با طراحی معمار ایرانی پروفسور فرشید موسوی در شهر لندن تاسیس کرد.