سرفصل خبرها

هتل محل مذاکرات هسته ای و معماری آن

در شهر وین اتریش در این روزهای پر التهاب که اخبار مذاکرات هسته ای توجه همگان را به خود جلب کرده اند. هتل کوبورگ (coburg) در حال حاضر میزبان مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان و ۵+۱ است . به همین سبب تصمیم گرفتیم تا اطلاعاتی از این هتل مجلل در اختیار شما قرار دهیم.