سرفصل خبرها

سانا؛ گامی فراتر از معماری سبز

گروه معماری سانا با ایده های معماری سبز و نگرش ایجاد تعامل اجتماعی برنده جایزه پریتزکر 2010 شده است