سرفصل خبرها

سی و ششمین جلسه کمیسیون نظام فنی

سی و ششمین جلسه کمیسیون نظام فنی،اجرائی و کنترلی در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری در ساختمان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برگزارشد.<