چرا استودیو معماری اثر

ما فعالیت خود را در زمینه های معماری و معماری داخلی در سال ۱391 آغاز نمودیم. هدف اصلی استودیو معماری اثر ، ارتقای کیفیت زندگی در فضاهای معماری با تاکید بر شرایط اقلیمی و ایجاد محیط های پاسخده در زمینه فضاهای شهری می باشد. حس تعلق به محیط و تجسم روحی فراتر از حضور هدف نهایی تمامی طراحی های ماست.

خبرنامه

از ما بپرسید!

رویای خود را با ما در میان بگذارید!

خانه یک #حس است؛ نه یک مکان!

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید!

هر دو هفته یک بار از اخبار روز معماری مطلع شوید!

Web Design : Maacs.co